Các sản phẩm dịch vụ
ĐẨY TOP ỨNG DỤNG
+) Tư vấn chiến lược ASO tổng thể: Keyword, Description, Review, Comment...
+) Thực hiện tăng thứ hạng từ khoá cho App Store và Google Play
+) Các khách hàng: VNG, VTC, CMN, LOTTE...
Liên hệ
Creative & Content Marketing:
+) Lên chiến lược và thực hiện kế hoạch Creative & Content Marketing
+) Quản lý fanpage chuyên nghiệp
+) Cam kết KPI theo đúng thoả thuận giữa 2 bên
+) Các khách hàng: Whisk, Hnammobile, Crystal Jade, Clematic, Silky Girl...
Liên hệ
Fly Studio
Phát triển ứng dụng theo yêu cầu của
doanh nghiệp, cá nhân, ngành hàng.
Liên hệ
Digital & Mobile Marketing
+) Lên chiến lược và thực hiện kế hoạch digital & Mobile marketing
+) Thực hiện quảng cáo trên: Facebook, Google, Instagram...
+) Cam kết KPI theo đúng thoả thuận giữa 2 bên
+) Các hình thức: Mobile App Install (CPI), Search từ khoá (SEM), Click to website (CPC), tăng lượt tương tác (Engagement), thích trang (like page), Đơn đăng ký (CPL)...
+) Các khách hàng: LOTTE, CMN, Game (CPI); Canavi, Hnammobile (SEM); SJC (CPC)...
Liên hệ
our partners
Here are our gold partners who believe that our services are the best.
Do you want to join with us?
READ MORE